CSA és un proveïdor global de desenvolupament y producció de sistemes i components per als constructors automobilístics més importants del món. El nostre enfocament principal i la nostre filosofia estan dirigides al sector del automòbil, el qual és un exemple d’innovació i adequació a una competitivitat creixent.

Els nostres millors Centres Tècnics de Barcelona y Madrid, conjuntament amb la organització mundial de CSA són els eixos fundamentals de la gran capacitat de recerca, desenvolupament i innovació en la que la companyia bassa la seva estratègia.

El nostre potencial tècnic està ubicat en els centres de decisió dels nostres clients. Els nostres equips polivalents de projecte per client obtenen solucions innovadores seguint o anticipant-nos a les expectatives del usuari final. Apliquem les solucions globals que desitgen els clients, on estan ells, estem nosaltres.

És per això que CSA desenvolupa i fabrica els seus components a la mida dels constructors i en el lloc que ens demanden disposant d’una estructura industrial a escala global basada en dimensions operatives i amb personal altament qualificat en las diverses àrees i R+D+i.