CAD

  • AUTOCAD / 5 llicencies
  • CATIA 5/3 llicencies
  • I-DEAS / 4 llicencies
  • UNIGRAPHICS / 2 llicencies

CAE

  • ALGOR (Anàlisi FEM)
  • MATCH-CAD (Anàlisis cinemàtic)
  • NASTRAN (Ayudas del I-DEAS)

PROTOTIPATJE RÀPID